Araştırmada çıkan sonuç

Araştırmada çıkan sonuç

Oyuncak alıcılarının en sık oyuncak aldıkları yer oyuncak mağazası olmakla birlikte, burayı

tercih edenler grubun ancak %48.2’sini oluşturmaktadır. Oysa oyuncakların pazar,

işporta gibi yerlerden değil, adı ve adresi belirli satıcılardan alınması oyuncak sağlığı ve

güvenliği için son derece önemlidir.

Oyuncak alırken en fazla dikkat edilen özelliğin fiyat olduğu saptanmıştır. ABD’de yapılan bir çalışmada ise okul öncesi yaşta çocuğu olan 73 kişi, oyuncak alırken tercihlerini etkileyen en önemli iki faktörün oyuncağın güvenli olması ve yeni beceriler kazandırması olduğunu ifade etmişlerdir.

Güvenliğe ilişkin ibarelerin hiçbirinin en çok satılan oyuncakların tamamında bulunmadığı

saptanmıştır. Yönetmeliğe göre oyuncak üzerinde bulunması zorunlu olan bu bilgilerin

bulunmayışı, yönetmelik gereklerinin yerine getirilmediğini, bunun da ilgili kurum olan

Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmediğini göstermektedir.

Yüksekokul/fakülte mezunu olan oyuncak alıcılarının Oyuncaklar Hakkındaki Yönetmelik’i

lise ve alt öğrenim düzeyindekilere göre daha fazla bildikleri belirlenmiştir. Yine aynı grupta

oyuncak etiketi üzerindeki bilgileri okuma ve etiket üzerinde bulunması gerekenleri bilme

sıklığının daha fazla olduğu görülmüştür.

Oyuncak alırken dikkat edilen ilk özellik değerlendirildiğinde yüksekokul/fakülte mezunu

olan grupta oyuncağın eğitici olması, sağlıklı olması, kaliteli olması, yaşa uygun olması;

oyuncağın fiyatı, ilgi çekici olması, reklamlardan etkilenilmesi, çocuğun isteğine uygun olmasına göre ilk özellik olarak daha fazla belirtilmiştir.

Araştırmaya katılan oyuncak alıcılarının yaşlarına göre oyuncak etiketindeki uyarıları okuma

sıklığı değerlendirildiğinde genç grupta uyarıları okuma sıklığının daha fazla olduğu görülmüştür.

Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenim düzeyi arttıkça hem yönetmeliğin, hem de

oyuncak güvenliği ile ilgili bilgilerin bilinme sıklığı artmaktadır. Bu durum oyuncak

güvenliği konusundaki duyarlılığın artırılması için bilgilendirmeye gereksinim olduğunu

göstermektedir.

Bir cevap yazın

KAPAT CLOSE
×
×

Sepeti